Featured Image

Martin Claes

Martin Claes (pastoor)

Sinds 2005 ben ik als pastor werkzaam in deze parochie, en vanaf 2012 als pastoor. Naast taken als teamleider van het pastoresteam, het verzorgen van vieringen en pastoraat, maak ik als voorzitter deel uit van het parochiebestuur. In tijden van veranderingen zoek ik samen met collega pastores, het parochiebestuur en de vele vrijwilligers graag naar de mogelijkheden die er zijn binnen de gegeven omstandigheden om hoopgevende initiatieven (o.a. Apostelen 2.0 en Dienen 2.0) te ondersteunen en te laten groeien. We verliezen daarbij de vraag naar vertrouwde vormen van pastoraat niet uit het oog.

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020