interview ramon roks synode rome

Ramon Roks geïnterviewd door het Katholiek Nieuwsblad

In het kader van van de synode over synodaliteit sprak het Katholiek Nieuwsblad met Ramon Roks, coördinator missionaire parochie in onze parochie De Twaalf Apostelen. Onderwerp van het gesprek was het oecumenisch Taizé gebed in Rome aan het begin van deze synode waar Ramon samen met jongeren uit onze parochie bij aanwezig was. Voor wie niet over het blad beschikt staat er op de website een verkorte versie van dit interview.

together 2023

Samen op weg naar Rome

De gehele maand oktober vindt in Rome de synode over synodaliteit plaats. Een belangrijk moment voor onze wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk, 370 deelnemers spreken samen over de toekomst van onze kerk. Vlak voor het begin van deze synode organiseerde Taizé in samenwerking met het Vaticaan een oecumenisch gebed. Met 40 andere Nederlandse jongeren ben ik met de Katholieke Vereniging voor Oecumene samen met Jan Nillisen en Eva Berning per bus naar Rome getrokken om deel te nemen aan ‘Together’.

Eva: “Op donderdagochtend vertrokken we, zo goed mogelijk voorbereid, maar toch wist ik niet helemaal wat ik kon verwachten en wat ik ervan zou vinden.”

Jan: “In de bus naar Rome hebben we mooie gesprekken gehad. Vele jongeren uit diverse kerkgenootschappen, met elk hun eigen gebruiken, maar we stonden er allemaal voor open om respectvol naar elkaar te luisteren en vragen te stellen”

Eva: “Vrienden maken met onze reisgenoten was één van mijn favoriete dingen. We zijn allemaal zo verschillend, maar toch samen op een reis die niet voor niks ‘Together’ heet. In de bus kon het alle kanten op gaan: van luchtige gesprekken, persoonlijke vragen, kinderliedjes zingen tot het voeren van diepe theologische discussies. Voor mij droeg het samen bidden en zingen in de bus erg bij aan het gevoel van samenhorigheid.”

Jan: “Na uren in de bus eindelijk aangekomen in Italië, worden we zeer warm welkom geheten in de gastparochie en bij de gastouders. Deze staan vol enthousiasme te wachten om ons mee te nemen naar ons tijdelijke huis waar Nonna (oma) en de kinderen van de gastouders al zitten te wachten. Er wacht een heerlijk diner die met een goed glas wijn bij een uitermate gastvrij en warm gezin. Gastvrijheid waar je echt samen (Together) kan zijn.”

Na een lange busreis van twee dagen en een goede nachtrust bij onze gastgezinnen in Rome kon het eigenlijke programma op zaterdag dan echt beginnen. Los van elkaar koos de Wijchense fractie ervoor niet deel te nemen aan de workshops die aangeboden werden. In plaats daarvan hebben we in een aantal groepjes zelf Rome verkend. Sommige reisgenoten hebben vervolgens deelgenomen aan de charismatische ‘worship’ in de Sint Jan van Lateranen. De jongste deelnemers van onze reis hebben onder mijn toeziend oog de toeristische highlights van Rome bezocht, de eet en wijncultuur ontdekt en de meest bijzondere kerken van de stad aangedaan om uiteindelijk als groep weer samen te komen op het St. Pietersplein.

Eva: “We hebben zaterdagochtend heerlijk genoten van Rome en er een mooie dag van gemaakt. Maar die avond maakte de dag nog mooier.”

Jan: “Jongeren van protestantse afkomst die vol enthousiasme het St Pietersplein oplopen. Niet persé vanwege de Paus als leider van de Rooms Katholieke kerk, maar om hetgeen er staat te gebeuren. Franciscus die als persoon jongeren bij elkaar roept om hen via het gebed te verbinden.”

Eva: “Toen het gebed begon werd ik toch een beetje emotioneel. Ik vond het veel indrukwekkender dan ik had verwacht. Alle mensen samen op zo’n mooie en bijzondere plek, met hetzelfde doel. We waren, ondanks al onze verschillen, samen aan het bidden voor de synode. Het voelde verenigend en terwijl we dat niet altijd zijn, voelde het toch heel vertrouwt.”

Jan: “Tijdens de wake op het St. Pietersplein worden we uitgenodigd het Onze Vader te bidden. Iedereen begint te bidden in zijn of haar eigen taal. Net als in het Pinksterverhaal begint iedereen in andere talen te spreken, maar verstaan we elkaar wel. Mag het zo ook in toekomst voor alle Christenen zijn. Aan het eind van de wake staan alle Christelijke leiders naast elkaar voor de St. Pieter om de zegen te geven. Een beeld dat uniek is en sprekend. Hopelijk kunnen we elkaar in de toekomst blijven vinden. Zoals Paus Franciscus zei: elkaar zoeken in stilte, gebed en zang. Mede met dit Taizégebed is een bijzondere start gemaakt, waar wij deel van uit mochten maken.”

Onder de klanken van Taizé-gezang hebben we het St. Pietersplein weer verlaten. Na een diner op een Italiaans tijdstip en een laatste avondwandeling door Rome begaven we ons weer met de metro naar onze gastgezinnen. Op zondagmorgen waren we als Nederlandse groep te gast in de gewone parochie in een wijk van Rome waar al onze gastgezinnen toe behoren. Een laatste ervaring van de wereldkerk zoals we die beleefd hebben in Rome.

Eva: “Toen we zondag samen met het gastgezin naar de viering gingen was het echt alsof we familie waren. De dochtertjes van het gezin zaten zelfs bij ons op schoot.”

Na een feestelijke lunch in onze gastparochie volgde een voortvarende busreis van een dag en nacht waarna we moe maar voldaan aankwamen in Den Bosch en terugkeerden naar Wijchen. Wanneer ik terugdenk aan het gebed op het St. Pietersplein ben ook ik geraakt. Een glimp van die ene Christelijke kerk, zoals ze zou kunnen zijn werd daar even werkelijkheid. Samen biddend voor die belangrijke synode die op dit moment plaats vindt in Rome. Laten we ons ook in onze parochie verbonden weten met dit synodale proces en ook zelf samen op weg gaan als luisterende en levende kerk.

Eva: “Iedere keer wanneer ik terugdenk aan zaterdagavond realiseer ik me meer en meer hoe bijzonder het gebed samen was.” 

Wilt u meer verhalen lezen of foto’s zien van deze bijzondere reis naar Rome dan kunt terecht op de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Wilt u zelf meer weten over de synode in Rome en in gesprek gaan met elkaar over synodaliteit in onze parochie? Dan bent u van harte welkom op de inspiratieavond ‘luisterend op weg’ op maandag 9 oktober op het parochiecentrum.

Ramon Roks

Omslagfoto: Katholieke Vereniging voor Oecumene/Elyseüs photography

Frits Hendriks in Andreasgroep

Onze Frits wordt priester

Bisschop Gerard de Korte wil onze pastoraal werker Frits Hendriks wijden tot diaken en tot priester. De eerste wijding staat gepland voor zaterdag 4 november om 10.30 uur in de Sint-Janskathedraal van Den Bosch. Op 25 mei volgt dan hopelijk de priesterwijding. Het is een feest voor de hele Kerk, voor ons bisdom en voor onze parochie om een nieuwe diaken en een nieuwe priester in ons midden te mogen begroeten. Iedereen is daarom ook van harte uitgenodigd om deze wijdingen mee te vieren.

Als parochie willen wij u de mogelijkheid bieden om vanuit Wijchen gezamenlijk per bus naar Den Bosch te reizen.  De kosten bedragen € 10,-, opstapplaats station Wijchen, we vertrekken om 9.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden, voor 21 oktober a.s., via het algemene e-mailadres: info@detwaalfapostelen.nl  of telefonisch via 024-6412627.

Foto: Frits in Andreasgroep

Together-ramon roks

Wijchen goed voorbereid op weg naar Rome

 Op 30 september vond aan het begin van de bisschoppensynode over synodaliteit met duizenden jongeren een oecumenisch gebed plaats op het St. Pietersplein. Vanuit onze parochie ben ik samen met Jan Nillesen en Eva Berning en 40 andere Nederlandse jongeren afgereisd naar Rome om ons bij deze bijzondere gebeurtenis aan te sluiten.

Al op 10 september kwam een groot aantal deelnemers van de landelijke reis samen in Utrecht. Vanuit onze parochie waren Eva en ikzelf aanwezig om ons in de synode te verdiepen en onze reisgenoten te ontmoeten. Een uitgebreid verslag van deze dag leest u op de website van de katholieke vereniging voor oecumene.

Een week voordat we daadwerkelijk naar Rome vertrokken zijn we als deelnemers uit onze parochie ter voorbereiding ook samengekomen op het Parochiecentrum in Wijchen.

Jan Nillesen schrijft daar het volgende over:

“De avond zijn we begonnen met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door het samen kijken van de film ‘The Pope Answers”. Een passende film, omdat het gaat over verschillende jongeren met diverse achtergronden uit verschillende milieus en christelijke stromingen die samenkomen op uitnodiging van de Paus en met elkaar in gesprek gaan zonder dat er onderwerpen zijn die niet besproken mogen worden. Vragen over migratie, genderidentiteit, seksualiteit en godsdienstvrijheid worden in de film niet gemeden. Onderwerpen die jongeren bezighouden. Net als bij de Synode; ‘Together, gathering the people of God’, zoals het thema is. De Paus geeft in alle eerlijkheid en eenvoud antwoord op alle vragen, ook wanneer de onderwerpen moeilijk bij hem liggen. Hij zat bij de jongeren niet als Paus, hoogste leider van de kerk, maar als dorpspastoor van een gewone parochie die je gewoon met jij en jou aan mag spreken. Dat vond ik echt bewonderenswaardig en vooruitstrevend; betrokken tussen de jongeren staan in plaats van boven hen te staan. Na afloop van de film hebben we alles nog nabesproken en de praktische zaken voor de reis doorgenomen. Geestelijk en praktisch goed voorbereid kon de reis naar Rome beginnen”

Meer informatie en ervaringen over onze reis vindt u binnenkort op de website en in de apostelbode van november. Wilt u zelf meer weten over de synode en met elkaar in gesprek over de kerk? Sluit dan aan bij de inspiratieavond: ‘luisterend op weg’ op maandagavond 9 oktober in Wijchen.

Ramon Roks

Foto: Katholieke Vereniging voor Oecume/ Elyseüs Photography

 

heiligdom lourdes

Bedevaart naar Lourdes

Met een groep van 18 mensen uit onze parochie zijn we in september naar Lourdes geweest. Sommige pelgrims waren daar al vaker geweest, voor anderen was het de eerste keer. Voor allemaal was het een indrukwekkende ervaring.

We hebben natuurlijk veel gebeden, maar ook het stadje verkend, een excursie naar de Pyreneeën gemaakt, veel gelopen (al dan niet met hulpmiddelen), het gebaar van het water ondergaan, mensen uit heel Nederland en van over de hele wereld ontmoet, samen gehuild, maar ook heel veel gelachen, kracht en inspiratie ontvangen. Het was heel mooi om dit als groep te kunnen ervaren.

We vertrokken als mensen die elkaar niet of nauwelijks kenden vanuit de hele parochie, van Heumen tot Bergharen. Al snel ontstond een hechte band van mensen die elkaar hielpen, met een arm of een luisterend oor en de bijzondere ervaringen met elkaar konden delen. Het is lastig om in woorden te vangen wat je in Lourdes ervaart. Je moet het zelf meemaken. We zullen zeker nog een keer als parochie een reis organiseren. Grijp dan de kans en ga mee, het is echt de moeite waard.

Lara van der Zee

synode-2023

‘Luisterend op weg’, een avond over de synode over synodaliteit

Ongetwijfeld heeft u het afgelopen jaar gehoord over een synode, synodaliteit of over een synodaal proces, maar waar gaat dit nu eigenlijk allemaal over?

De gehele maand oktober vindt er in Rome een grote samenkomst plaats van de bisschoppensynode met als onderwerp ‘een synodale kerk’. Deze groep mensen bestaat uit 370 synodeleden, waaronder voor het eerst een grote groep (80) niet-bisschoppen. Het doel van deze synode ‘is niet het produceren van documenten, maar het openen van hoopvolle horizonten voor de vervulling van de zending van de Kerk’. Onze Paus legt er eveneens een grote nadruk op dat dit niet een eenmalige bijeenkomst is, maar een doorlopend proces voor de gehele kerk. Een kerk die een beweging maakt naar het zijn van een meer luisterende kerk. Binnen dit proces zijn de grote pijlers: gemeenschap (communio), participatie (participatio) en zending (missio).

Een informeel startpunt van de synodebijeenkomst in Rome is een gebedswake met jongeren op het St. Pietersplein. Waarna de synodedeelnemers een aantal retraite dagen hebben alvorens ze beginnen aan de grote bijeenkomst die de hele maand oktober zal duren. Vanuit onze parochie zal Ramon Roks met een tweetal jongeren deelnemen aan dit gebed in Rome.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in deze synode en de bijbehorende onderwerpen organiseren we een avond in onze parochie. Deze avond zal bestaan uit een aantal onderdelen. In eerste instantie zal Ramon een inleiding verzorgen over de achtergronden van de bisschoppensynode en de specifieke inhoud van het huidige synodale proces dat plaatsvindt. Ook een verslag van de reis die de jongeren gemaakt hebben naar Rome mag natuurlijk niet ontbreken. En omdat ook in onze parochie het van belang is samen te werken aan gemeenschap, participatie en zending zullen we ook met elkaar in gesprek gaan om te ervaren hoe het is daadwerkelijk een luisterende kerk te zijn.

Iedereen is meer dan van harte welkom op maandagavond 9 oktober op het parochiecentrum in Wijchen. Aanmelden bij Ramon Roks: ramon.roks@detwaalfapostelen.nl 

basiliek_kevelaer

Bedevaart naar Kevelaer

Dit jaar gaan we weer ter bedevaart naar Kevelaer en wel op 2 september! Om een bedevaart te kunnen organiseren met de voor de pelgrims en broederschap gebruikelijke elementen, is dit jaar samenwerking gezocht en gevonden bij de bedevaart vanuit Ravenstein, Oss, Uden en Veghel. Hierdoor zijn we verzekerd van een mooie volle basiliek. De opstapplaats zal dit jaar alleen zijn bij de Antonius Abtkerk te Wijchen en opgeven kan persoonlijk (zie schema hieronder) of telefonisch bij Henk van der Wielen: 06-22541269.

De bijdrage voor de bus en organisatie is als vanouds nog steeds € 25.00.

Opgave na de viering:

Heumen: zaterdag 05 augustus

Kapelberg: zaterdag 12 augustus
Paschalis: zondag 13 augustus
Batenburg: zondag 13 augustus
Nederasselt: zondag 13 augustus
Overasselt: zondag 13 augustus

Niftrik: zaterdag 19 augustus
Emmanuel: zondag 20 augustus
Alverna: zondag 20 augustus
Antonius Abt Wijchen: zondag 20 augustus
Balgoij: zondag 20 augustus
Hernen: zondag 20 augustus

2023 Vierdaagse

Vierdaagselopers ontvangen

Op de tweede dag van de Nijmeegse vierdaagse trokken de wandelaars door Wijchen. Ook in de Woezik zijn ze weer hartelijk ontvangen. De wandelaars konden even tot rust komen in de Paschaliskerk, een kaarsje opsteken in de nieuwe Mariakapel, gebruik maken van het toilet, rusten in de schaduw van de bomen en genieten van een lekker kopje koffie of thee. En degenen die stevig doorstapten zijn enthousiast aangemoedigd door een aantal vrijwilligers die de hele ochtend aanwezig waren.

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020