Featured Image

Familieviering op missiezondag

“Geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is.” Dat is een bekende uitspraak van Jezus, die we ook wel eens los horen. Dan lijkt het heel duidelijk: er zijn twee categorieën: dat wat met geloof te maken heeft en dat wat met de wereld te maken heeft. Maar in het verhaal dat erbij hoort (Matteüs 22,15-21), wil Jezus juist niet twee dingen van elkaar scheiden. Je bent niet óf voor God óf voor de keizer bezig. Je moet ze niet tegen elkaar laten uitspelen. Dat was het thema in de familieviering van zondag 22 oktober, missiezondag.

In de preek noemde Frits Hendriks de categorieën naar het voorbeeld van missionarissen: basisbehoeften en het ‘meer’ in het leven. Beide zijn nodig. Bedenk dat je naar een verjaardag gaat, dan is het wel zo fijn dat er iets te eten en te drinken is en een fijne stoel. Maar soms zijn jarigen de hele tijd aan het redderen en is er geen tijd voor een gesprek. Ze worden zó opgeslokt door de basisbehoeften, dat het ‘meer’, waarvoor je eigenlijk komt, erbij inschiet. Dat is zonde.

In de zijkapel probeerden Ineke Wintjens en de aanwezige kinderen en tieners alledaagse dingen in te delen in een van de twee categorieën. En al maakten ze er een derde bij; er bleken genoeg dingen te zijn die gewoon niet bij het een of het ander horen. Precies zoals we Jezus hadden horen zeggen: je bent niet óf van de keizer óf van God, maar van allebei. Laat je niet door het een of het ander opslokken. We hebben als christenen immers een missie ín deze wereld.

De familieviering in de Antonius Abt Wijchen wordt voorbereid door Francis van Santen, Ineke Wintjes en pastoraal werker Frits Hendriks, met medewerking van pastoor Martin Claes en het Familiekoor onder leiding van Lianne van der Burgt. Het komende jaar zal deze viering veelal samenvallen met Apostelen 2.0.

Frits Hendriks
pastoraal werker

Featured Image

Tienergroep M25

Voor tieners in de leeftijdsgroep van ongeveer 12-18 is er in onze parochie een speciale tienergroep genaamd: M25 (Mtwentyfive). De naam M25 komt van het Bijbelboek Mattheüs, hoofdstuk 25. In dit hoofdstuk staan de werken van barmhartigheid centraal. Voor de tieners in onze parochie ligt de nadruk dan ook op het doen. Samen dingen doen voor en met de medemens om zo het geloof gestalte te geven midden in de samenleving van vandaag de dag.

Een aantal keer per jaar komen we samen voor verschillende activiteiten. Voor het seizoen 2023-2024 hebben we weer allerlei activiteiten gepland zoals te zien in onze jaarkalender. Altijd spelen binnen M25 zowel gezelligheid als het omzien naar de medemens een rol. Vanuit het doorlopend programma van het familiepastoraat Apostelen 2.0 word je na het vormsel automatisch uitgenodigd mee te doen met M25. Ben je niet gevormd of heb je niet deelgenomen aan Apostelen 2.0, maar ben je wel tussen de 12-18 jaar oud? Ook dan ben je welkom om aan te sluiten! Vriendjes en vriendinnetjes of andere geïnteresseerde tieners zijn altijd welkom. Dat kan bij het gehele programma, maar ook bij een enkele activiteit. De communicatie met zowel de tieners als de ouders verloopt grotendeels via whatsapp.

M25  wordt gecoördineerd en begeleidt door Marja de Kleijn, Jan Nillesen en Ramon Roks. Voor sommige activiteiten en evenementen haken ook andere vrijwilligers of jongeren aan. Lijkt het je leuk ergens bij te helpen of heb je leuke ideeën? Neem dan contact met ons op en dan kijken we wat er mogelijk is.

Wil je meer informatie of wil je contact met ons opnemen? Stuur dan een mailtje gericht aan Marja de Kleijn naar: apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl

Marja, Jan en Ramon

Featured Image

Kerk en LHBTI; een brug bouwen

Een tijdje geleden werd ik door één van onze parochianen aangesproken over het gegeven dat zij graag meer zou willen doen rondom het thema LHBTI (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Intersekse) en kerk. Juist het spanningsveld van enerzijds volledig onderdeel uitmaken van onze hedendaagse samenleving, daarbinnen gemotiveerd zijn je in te zetten voor LHBTI-acceptatie en anderzijds je ook volledig thuis willen voelen in onze Rooms-Katholieke Kerk spelen hierin een rol.

De vraag kwam op of deze vragen (en andere vragen) wellicht ook leven bij meer van onze parochianen en bij anderen in onze omgeving. En zo ja, wat zouden we daar dan als parochie mee kunnen doen?

Het idee kwam op om het voorbeeld van een andere parochie te volgen en te kijken of er interesse is in een leeskring en gespreksgroep over dit onderwerp aan de hand van het thema ‘bruggen bouwen’. Rond die gedachte schreef de bekende pater Jezuïet James Martin het boekje Building a bridge, dat in het Nederlands is vertaald als ‘Een brug bouwen’. Hierin houdt hij een pleidooi voor een goede communicatie tussen de katholieke kerk en haar LHBTI-leden die zich te vaak afgewezen voelen in een kerk die ook hún kerk is. Hij pleit voor tweerichtingsverkeer op de brug.

Samen met Karin zou ik graag inventariseren hoeveel mensen interesse hebben om eventueel deel te nemen aan een dergelijke leeskring. Wat uw standpunten zijn, wat uw geaardheid is of wat uw betrokkenheid is bij dit onderwerp maakt daarbij niet uit. Iedereen die interesse heeft in dit onderwerp, dit boek en open in gesprek wil om een brug te bouwen is van harte welkom!

U kunt uw interesse bij mij laten blijken via de mail of whatsapp en na een inventarisatie kijken we wat er in de toekomst mogelijk is.

Ramon Roks (ramon.roks@detwaalfapostelen.nl of 06-19864645)

Karin Berning

Featured Image

De Weegbree zoekt vrijwilligers bij vieringen

In woonzorgcentrum De Weegbree, een locatie voor beschermd wonen van ZZG, organiseren we twee keer per maand een woord en communieviering voor onze bewoners. De vieringen zijn op maandagochtend om 10.30 uur in ons restaurant het Rozenblad dat we voor die gelegenheden omtoveren tot kapel. Meestal komt een van de Wijchense koren zingen onder leiding van Ilja van Luijk. Na afloop is er altijd koffie en thee voor iedereen.

We zijn nu op zoek naar extra vrijwilligers die hierbij willen ondersteunen. Het gaat met name om hulp bij het klaarmaken van de zaal, hulp bij het uitserveren van koffie en thee na de viering en het waar nodig begeleiden van bewoners. Heeft u zin en ruimte om ons af en toe te helpen of wilt u eerst wat meer informatie, dan kunt u contact opnemen Kirsten Kuipers, geestelijk verzorger van de Weegbree, tel. (06)1935 0928, of e-mail k.kuipers@zzgzorggroep.nl

Graag tot ziens!

Featured Image

Ramon Roks geïnterviewd door het Katholiek Nieuwsblad

In het kader van van de synode over synodaliteit sprak het Katholiek Nieuwsblad met Ramon Roks, coördinator missionaire parochie in onze parochie De Twaalf Apostelen. Onderwerp van het gesprek was het oecumenisch Taizé gebed in Rome aan het begin van deze synode waar Ramon samen met jongeren uit onze parochie bij aanwezig was. Voor wie niet over het blad beschikt staat er op de website een verkorte versie van dit interview.

Featured Image

Samen op weg naar Rome

De gehele maand oktober vindt in Rome de synode over synodaliteit plaats. Een belangrijk moment voor onze wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk, 370 deelnemers spreken samen over de toekomst van onze kerk. Vlak voor het begin van deze synode organiseerde Taizé in samenwerking met het Vaticaan een oecumenisch gebed. Met 40 andere Nederlandse jongeren ben ik met de Katholieke Vereniging voor Oecumene samen met Jan Nillisen en Eva Berning per bus naar Rome getrokken om deel te nemen aan ‘Together’.

Eva: “Op donderdagochtend vertrokken we, zo goed mogelijk voorbereid, maar toch wist ik niet helemaal wat ik kon verwachten en wat ik ervan zou vinden.”

Jan: “In de bus naar Rome hebben we mooie gesprekken gehad. Vele jongeren uit diverse kerkgenootschappen, met elk hun eigen gebruiken, maar we stonden er allemaal voor open om respectvol naar elkaar te luisteren en vragen te stellen”

Eva: “Vrienden maken met onze reisgenoten was één van mijn favoriete dingen. We zijn allemaal zo verschillend, maar toch samen op een reis die niet voor niks ‘Together’ heet. In de bus kon het alle kanten op gaan: van luchtige gesprekken, persoonlijke vragen, kinderliedjes zingen tot het voeren van diepe theologische discussies. Voor mij droeg het samen bidden en zingen in de bus erg bij aan het gevoel van samenhorigheid.”

Jan: “Na uren in de bus eindelijk aangekomen in Italië, worden we zeer warm welkom geheten in de gastparochie en bij de gastouders. Deze staan vol enthousiasme te wachten om ons mee te nemen naar ons tijdelijke huis waar Nonna (oma) en de kinderen van de gastouders al zitten te wachten. Er wacht een heerlijk diner die met een goed glas wijn bij een uitermate gastvrij en warm gezin. Gastvrijheid waar je echt samen (Together) kan zijn.”

Na een lange busreis van twee dagen en een goede nachtrust bij onze gastgezinnen in Rome kon het eigenlijke programma op zaterdag dan echt beginnen. Los van elkaar koos de Wijchense fractie ervoor niet deel te nemen aan de workshops die aangeboden werden. In plaats daarvan hebben we in een aantal groepjes zelf Rome verkend. Sommige reisgenoten hebben vervolgens deelgenomen aan de charismatische ‘worship’ in de Sint Jan van Lateranen. De jongste deelnemers van onze reis hebben onder mijn toeziend oog de toeristische highlights van Rome bezocht, de eet en wijncultuur ontdekt en de meest bijzondere kerken van de stad aangedaan om uiteindelijk als groep weer samen te komen op het St. Pietersplein.

Eva: “We hebben zaterdagochtend heerlijk genoten van Rome en er een mooie dag van gemaakt. Maar die avond maakte de dag nog mooier.”

Jan: “Jongeren van protestantse afkomst die vol enthousiasme het St Pietersplein oplopen. Niet persé vanwege de Paus als leider van de Rooms Katholieke kerk, maar om hetgeen er staat te gebeuren. Franciscus die als persoon jongeren bij elkaar roept om hen via het gebed te verbinden.”

Eva: “Toen het gebed begon werd ik toch een beetje emotioneel. Ik vond het veel indrukwekkender dan ik had verwacht. Alle mensen samen op zo’n mooie en bijzondere plek, met hetzelfde doel. We waren, ondanks al onze verschillen, samen aan het bidden voor de synode. Het voelde verenigend en terwijl we dat niet altijd zijn, voelde het toch heel vertrouwt.”

Jan: “Tijdens de wake op het St. Pietersplein worden we uitgenodigd het Onze Vader te bidden. Iedereen begint te bidden in zijn of haar eigen taal. Net als in het Pinksterverhaal begint iedereen in andere talen te spreken, maar verstaan we elkaar wel. Mag het zo ook in toekomst voor alle Christenen zijn. Aan het eind van de wake staan alle Christelijke leiders naast elkaar voor de St. Pieter om de zegen te geven. Een beeld dat uniek is en sprekend. Hopelijk kunnen we elkaar in de toekomst blijven vinden. Zoals Paus Franciscus zei: elkaar zoeken in stilte, gebed en zang. Mede met dit Taizégebed is een bijzondere start gemaakt, waar wij deel van uit mochten maken.”

Onder de klanken van Taizé-gezang hebben we het St. Pietersplein weer verlaten. Na een diner op een Italiaans tijdstip en een laatste avondwandeling door Rome begaven we ons weer met de metro naar onze gastgezinnen. Op zondagmorgen waren we als Nederlandse groep te gast in de gewone parochie in een wijk van Rome waar al onze gastgezinnen toe behoren. Een laatste ervaring van de wereldkerk zoals we die beleefd hebben in Rome.

Eva: “Toen we zondag samen met het gastgezin naar de viering gingen was het echt alsof we familie waren. De dochtertjes van het gezin zaten zelfs bij ons op schoot.”

Na een feestelijke lunch in onze gastparochie volgde een voortvarende busreis van een dag en nacht waarna we moe maar voldaan aankwamen in Den Bosch en terugkeerden naar Wijchen. Wanneer ik terugdenk aan het gebed op het St. Pietersplein ben ook ik geraakt. Een glimp van die ene Christelijke kerk, zoals ze zou kunnen zijn werd daar even werkelijkheid. Samen biddend voor die belangrijke synode die op dit moment plaats vindt in Rome. Laten we ons ook in onze parochie verbonden weten met dit synodale proces en ook zelf samen op weg gaan als luisterende en levende kerk.

Eva: “Iedere keer wanneer ik terugdenk aan zaterdagavond realiseer ik me meer en meer hoe bijzonder het gebed samen was.” 

Wilt u meer verhalen lezen of foto’s zien van deze bijzondere reis naar Rome dan kunt terecht op de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Wilt u zelf meer weten over de synode in Rome en in gesprek gaan met elkaar over synodaliteit in onze parochie? Dan bent u van harte welkom op de inspiratieavond ‘luisterend op weg’ op maandag 9 oktober op het parochiecentrum.

Ramon Roks

Omslagfoto: Katholieke Vereniging voor Oecumene/Elyseüs photography

Featured Image

Onze Frits wordt priester

Bisschop Gerard de Korte wil onze pastoraal werker Frits Hendriks wijden tot diaken en tot priester. De eerste wijding staat gepland voor zaterdag 4 november om 10.30 uur in de Sint-Janskathedraal van Den Bosch. Op 25 mei volgt dan hopelijk de priesterwijding. Het is een feest voor de hele Kerk, voor ons bisdom en voor onze parochie om een nieuwe diaken en een nieuwe priester in ons midden te mogen begroeten. Iedereen is daarom ook van harte uitgenodigd om deze wijdingen mee te vieren.

Als parochie willen wij u de mogelijkheid bieden om vanuit Wijchen gezamenlijk per bus naar Den Bosch te reizen.  De kosten bedragen € 10,-, opstapplaats station Wijchen, we vertrekken om 9.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden, voor 21 oktober a.s., via het algemene e-mailadres: info@detwaalfapostelen.nl  of telefonisch via 024-6412627.

Foto: Frits in Andreasgroep

Featured Image

Wijchen goed voorbereid op weg naar Rome

 Op 30 september vond aan het begin van de bisschoppensynode over synodaliteit met duizenden jongeren een oecumenisch gebed plaats op het St. Pietersplein. Vanuit onze parochie ben ik samen met Jan Nillesen en Eva Berning en 40 andere Nederlandse jongeren afgereisd naar Rome om ons bij deze bijzondere gebeurtenis aan te sluiten.

Al op 10 september kwam een groot aantal deelnemers van de landelijke reis samen in Utrecht. Vanuit onze parochie waren Eva en ikzelf aanwezig om ons in de synode te verdiepen en onze reisgenoten te ontmoeten. Een uitgebreid verslag van deze dag leest u op de website van de katholieke vereniging voor oecumene.

Een week voordat we daadwerkelijk naar Rome vertrokken zijn we als deelnemers uit onze parochie ter voorbereiding ook samengekomen op het Parochiecentrum in Wijchen.

Jan Nillesen schrijft daar het volgende over:

“De avond zijn we begonnen met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door het samen kijken van de film ‘The Pope Answers”. Een passende film, omdat het gaat over verschillende jongeren met diverse achtergronden uit verschillende milieus en christelijke stromingen die samenkomen op uitnodiging van de Paus en met elkaar in gesprek gaan zonder dat er onderwerpen zijn die niet besproken mogen worden. Vragen over migratie, genderidentiteit, seksualiteit en godsdienstvrijheid worden in de film niet gemeden. Onderwerpen die jongeren bezighouden. Net als bij de Synode; ‘Together, gathering the people of God’, zoals het thema is. De Paus geeft in alle eerlijkheid en eenvoud antwoord op alle vragen, ook wanneer de onderwerpen moeilijk bij hem liggen. Hij zat bij de jongeren niet als Paus, hoogste leider van de kerk, maar als dorpspastoor van een gewone parochie die je gewoon met jij en jou aan mag spreken. Dat vond ik echt bewonderenswaardig en vooruitstrevend; betrokken tussen de jongeren staan in plaats van boven hen te staan. Na afloop van de film hebben we alles nog nabesproken en de praktische zaken voor de reis doorgenomen. Geestelijk en praktisch goed voorbereid kon de reis naar Rome beginnen”

Meer informatie en ervaringen over onze reis vindt u binnenkort op de website en in de apostelbode van november. Wilt u zelf meer weten over de synode en met elkaar in gesprek over de kerk? Sluit dan aan bij de inspiratieavond: ‘luisterend op weg’ op maandagavond 9 oktober in Wijchen.

Ramon Roks

Foto: Katholieke Vereniging voor Oecume/ Elyseüs Photography

 

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020