Featured Image

Terugblik: Wat is er goed aan de Goede week?

Op de dinsdag voor Pasen hield het pastoraal team een bezinningsavond over de Goede week. De twintig deelnemers zullen misschien nog altijd niet weten wat er nu precies zo goed is aan die week. Wel kunnen ze vertellen wat er goed is aan het vieren van deze belangrijke dagen en hoe waardevol het is er samen over te spreken.

Het programma van de avond in de gastvrije Emmanuelkerk was gevarieerd met een multimediale presentatie van Ramon Roks. Hij nodigde meteen alle deelnemers uit om op een post-it de verwachtingen voor de avond op te schrijven. Het beloofde een afwisselende avond te worden, die met het klassieke lied voor de Goede week van Willem Barnard en Frits Mehrtens een mooi slotakkoord zou krijgen: ‘Alles wat over ons geschreven is, gaat gij volbrengen deze laatste dagen’.

Pastoraal werker Frits Hendriks gaf een inleiding op de Goede week waarin hij een grotere beweging van het geloof herkende: de eerste naïeve stappen van de enthousiaste beginneling, dan de confrontatie met moeite, lijden en dood. Daar doorheen komen, om dan zelf begeesterd aan de slag te gaan, een voorbeeld volgend, om tenslotte zelf een voorbeeld te zijn.

Vervolgens was er een keuze uit drie workshops, met een inleiding en gesprek. Pastor Yves Mambueni-Makiadi bracht de liturgie van Witte Donderdag ter sprake. Voor velen niet onbekend, maar de liturgie is zo rijk dat zelfs diaken Hennie Witsiers nog nieuwe elementen hoorde. Over de voetwassing bijvoorbeeld, die niet zo heel vaak plaatsvindt, maar een krachtig beeld kan zijn van Jezus’ zelfgave.

Pastoraal werker Lara van der Zee legde de verhalen van Pasen in het Nieuwe en het Oude Testament naast en op elkaar. Jezus vierde immers het joodse Pesach, het feest dat nog elk jaar vertelt van de onderdrukking van Gods volk in Egypte en de bevrijdende uittocht. Een thema dat -zo bleek- in elk levensverhaal in meerdere of mindere mate te herkennen is.

Pastoraal werker Jack Steeghs gaf in een meditatieve sfeer de mogelijkheid aan alle deelnemers om een eigen moment van diep verdriet te koppelen aan de ervaringen van het lijden en sterven van onze Heer op Goede vrijdag. De verhalen die zo loskwamen in een open en veilige sfeer hadden met gemak nog een hele avond op herkenning en instemming kunnen rekenen.

Wat is er goed aan de Goede week? Een bezinningsavond geeft nooit volledige antwoorden, hooguit een aanzet daartoe. Gelukkig heeft het pastoraal team beloofd om met de deelnemers die dat willen in gesprek te blijven om samen de ervaring van de liturgie verder uit te kunnen diepen.
Mogelijk willen nog meer mensen daarbij aansluiten. Wie wil kan eigen ervaringen over de Goede week met het gehele team of met een specifieke pastor delen. Wat is bijgebleven van de verschillende vieringen? Wat trok aan, wat stootte af? Wat nodigt uit tot verder gesprek?

Featured Image

Bijbeldelen in de veertigdagentijd

Samen met collega Frits Hendriks heb ik de afgelopen veertigdagentijd weer afwisselend een avond ‘bijbeldelen’ mogen begeleiden. Wekelijks zijn we als groep op woensdagavond online vanuit huis samengekomen om de Bijbellezing van de aanstaande zondag te lezen.

Het is opvallend en inspirerend om samen te ontdekken wat voor diverse zaken een Bijbelse tekst eenieder van ons te zeggen heeft. Of de groep nu de ene keer wat kleiner was of juist een andere keer iets groter toch blijken er altijd weer nieuwe elementen naar boven te komen om samen over te spreken.

Mocht u in de toekomst ook interesse hebben in deze of een vergelijkbare activiteit? Geef het even door aan het secretariaat via: secretariaat.pastores@detwaalfapostelen.nl dan benaderen wij u wanneer er weer dergelijke activiteiten georganiseerd worden.

Hebt u voor dit moment behoefte aan meer dagelijkse Bijbelse inspiratie? Dan kan ik de dagelijkse podcast ‘Bidden Onderweg’ van de paters jezuïeten van harte aanbevelen. Waar u ook bent; in de trein, de auto of gewoon thuis kunt u in ongeveer tien minuten luisteren naar de lezing van de dag, begeleidt met meditatieve vragen en omlijst met muziek. Gewoon gratis te beluisteren via de website: www.biddenonderweg.org of via de bekende podcastapps zoals bijvoorbeeld Spotify. Doe er uw voordeel mee!

Ramon Roks

Featured Image

Passion Wijchen 2023

Na de opening van het Passionkruis op 18 maart kon men tot en met tweede Paasdag bij het kruis een kaars aansteken, een wens of gedachte opschrijven of elkaar in alle rust ontmoeten. Iedereen was welkom om stil te staan bij verdriet, lijden, hoop, verwachting en nieuw leven in het eigen leven en in de wereld. Wellicht vanwege de weersomstandigheden is hier minder gebruik van gemaakt dan afgelopen jaren. Echter zijn er toch weer een heel aantal kaarsen aangestoken en wensen in zelfs diverse talen achtergelaten bij het kruis.

Op witte donderdag zijn we na de viering met het kruis van de Antonius Abtkerk in Wijchen naar de Schakel gelopen om vervolgens samen naar The Passion te kijken. Diverse Christenen en andere mensen uit Wijchen die zich verenigen rondom het kruist blijft een unieke gelegenheid in de Goede Week. Tijdens de tocht hebben we het grotendeels droog gehouden tot vlak voor de Schakel. Onder de goede zorgen van de vrijwilligers van de Schakel en met prachtige technische ondersteuning hebben we als gezelschap kunnen genieten van The Passion 2023. Een vertelling waarin dat verhaal dat voor ons als gelovigen zo dierbaar is tastbaarder wordt gemaakt voor het leven van alledag. Als oecumenisch gezelschap een bijzonder begin van de dagen richting Pasen.

Het voelt goed om als verschillende Wijchense kerken samen te komen om elkaar te ontmoeten en ook van betekenis te willen zijn voor de mensen in Wijchen. Wat ons betreft zetten we deze samenwerking voort en breiden we deze in de toekomst uit, het verhaal gaat immers verder…

Ramon Roks

Featured Image

Opening van het Passion kruis

Afgelopen zaterdag 18 maart werd in de parochietuin van de Antonius Abt kerk in Wijchen met een oecumenische viering het Passion kruis geopend. Uit elk van de drie samenwerkende kerken ging iemand daarin voor: Dick Sonneveld vanuit de protestantse gemeente Rivierenland Oost, Lize Kraaijenbrink vanuit de evangelische gemeente Parousia en Ramon Roks vanuit Parochie De Twaalf Apostelen. Het geheel werd muzikaal ondersteund door André Haverkort op piano, Jos Nas op gitaar en een gelegenheidskoortje.

Na wat angstvallige regendruppels hebben we onder de stralende zon samen kunnen vieren rondom het thema: ‘Welkom aan tafel’. We hebben stil gestaan bij het aan tafel gaan met vriend en vreemde, het aan tafel gaan met anderen zoals Jezus deed en het belang van samen één zijn als teken voor iedereen.

Behalve gebeden, gezang, lezing en overweging was er ook een moment de gelegenheid voor iedereen om een kaarsje aan te steken bij het kruis om zo even stil te staan bij hetgeen leeft in henzelf.

Na afloop hebben we elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers nog ontmoet in de parochietuin.

Het voelt goed om als verschillende Wijchense kerken samen te komen om elkaar te ontmoeten, samen te vieren en van betekenis te willen zijn voor de mensen in Wijchen.

Tot en met tweede paasdag kan men bij het kruis een kaars aansteken, een wens of gedachte opschrijven of elkaar in alle rust ontmoeten. We geven iedereen de gelegenheid om stil te staan bij verdriet, lijden, hoop, verwachting en nieuw leven in het leven en in de wereld.

Op witte donderdag lopen we na de viering met het kruis van de Antonius Abtkerk naar de Schakel om vervolgens samen naar The Passion te kijken. Van harte welkom om daarbij aan te sluiten.

Ramon Roks

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020