Featured Image

Martin Claes

Martin Claes (pastoor)

Sinds 2005 ben ik als pastor werkzaam in deze parochie, en vanaf 2012 als pastoor. Naast taken als teamleider van het pastoresteam, het verzorgen van vieringen en pastoraat, maak ik als voorzitter deel uit van het parochiebestuur. In tijden van veranderingen zoek ik samen met collega pastores, het parochiebestuur en de vele vrijwilligers graag naar de mogelijkheden die er zijn binnen de gegeven omstandigheden om hoopgevende initiatieven (o.a. Apostelen 2.0 en Dienen 2.0) te ondersteunen en te laten groeien. We verliezen daarbij de vraag naar vertrouwde vormen van pastoraat niet uit het oog.

Featured Image

Yves Mambueni Makiadi

Yves Mambueni Makiadi (priester, eerst aanspreekbare pastor Overasselt, Nederasselt, Balgoij, Heumen)

In maart 2019 werd ik benoemd als een van de pastores in deze Parochie van de Twaalf Apostelen. Naast mijn priesterlijke verplichtingen in de liturgie en sacramenten, ben ik betrokken bij de geloofsgemeenschappen van Overasselt, Nederasselt, Balgoij en Heumen waar ik de eerste aanspreekbaar pastor ben. Missionaire inbreng, evangelisatie, presentie pastoraat, een open en gastvrije kerk zijn enkele van mijn pastorale oriëntaties. Ik woon in de Pastorie in Overasselt en ben beschikbaar van maandag t/m zondag.

Featured Image

Frits Hendriks

Frits Hendriks (transeunt diaken, eerst aanspreekbare pastor Antonius Abt Wijchen)

Sinds februari 2023 ben ik aangesteld als pastoraal werker en per december 2023 als diaken in onze veelzijdige parochie. Met name werk ik voor de gemeenschap van Antonius Abt Wijchen, maar graag assisteer ik in de hele parochie waar dat nodig is. Uiteraard ben ik beschikbaar voor een goed gesprek, een vraag, samen bidden, de Communie thuis of zomaar een praatje.

Featured Image

Hennie Witsiers

Hennie Witsiers (diaken, eerst aanspreekbare pastor Emmanuel Wijchen, Niftrik en Batenburg)

Vanaf de oprichting van de parochie “De Twaalf Apostelen” ben ik werkzaam in deze parochie als diaken. Tot mijn taakvelden horen Diaconie, Diaconaal Beraad, Caritas, ouderen. Ik ben eerst aanspreekbare pastor in de geloofsgemeenschappen van de H. Victor te Batenburg, H. Damianus te Niftrik en de Emmanuel te Wijchen. Ik ben gehuwd, vader van een zoon en opa van twee kleinkinderen en woonachtig in Batenburg.

Featured Image

Jack Steeghs

Jack Steeghs (pastoraal werker, eerst aanspreekbare pastor Bergharen, Hernen)

Ik ben gehuwd en leef samen met mijn vrouw in Zaltbommel. Samen hebben we een gezin bestaande uit vijf kinderen – nu in leeftijd variërend van 13 tot 25 jaar. Sinds bijna vier jaar (2018) werk ik met plezier in onze parochie. Ik voel me op mijn best als ik gevraagd word op het snijvlak van het seculiere en religieuze: want juist op de grens gebeuren er wonderlijke dingen. Maar ik kan ook goed uit de voeten als lid van een heel divers team met gedeelde aandachtsvelden en verantwoordelijkheden.

Wat de kleur van mijn pastorale inzet betreft: vanuit mijn agrarische achtergrond heb ik een voorkeur voor de mensen in de dorpen en in het landelijke gebied. En theologisch zal ik eerder accenten leggen binnen de diaconie en in het omzien naar elkaar dan dat ik me ga verdiepen in de vernieuwing van catechese of liturgie.

‘We leven tegenwoordig in moeilijke tijden’, zegt de een. ‘Angstige’, zegt de ander. En dan zeg ik: ‘Dat is een goede tijd om die vertrouwde traditie een meer eigentijds gezicht te geven. Wie doet er mee?’

Featured Image

Lara van der Zee

Lara van der Zee (pastoraal werkster, eerst aanspreekbare pastor Paschalis Baylon Wijchen, Alverna)

In 2019 ben ik in deze mooie parochie komen werken als pastoraal werkster met als aandachtsveld familiepastoraat. In die functie heb ik bijgedragen aan het ontwikkelen van het gezinsprogramma Apostelen 2.0. Eind 2021 heb ik de overstap gemaakt naar de geloofsgemeenschappen rondom de Paschaliskerk (Woezik) en de Jozefkerk (Alverna). Ik werk deeltijd en ben bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 13:30 uur. Buiten die tijden ben ik te vinden in mijn woonplaats Mook bij mijn man en drie kinderen.

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020